De beslissing

Het kwaad lijkt een enorme invloed op ons te hebben, het is te voelen om ons heen. Echter wij mensen hebben zelf besloten om in deze tijd geboren te worden en in deze tijd te leven. Dus het is onze eigen verantwoording om in deze tijd te willen leven. We zijn ons zeer bewust wat er om ons heen plaats vindt, en zijn ons goed bewust van het kwaad dat een grote plaats op aarde lijkt te hebben.

We zijn meer dan ooit in staat om onze eigen beslissingen te maken en zelf te bepalen hoe er mee om te gaan.

We kunnen de beslissing nemen om ons door het kwaad volslagen gek te laten maken.

Of

We kunnen de beslissing nemen om nóg sterker in ons eigen Zelf te zitten, te staan, met andere woorden het Licht in ons nog sterker te laten zijn. Die beslissing om in het Licht te staan oefent geen druk op ons uit. We kunnen allemaal uit het Licht putten - die Bron is altijd vol.

Het kwaad oefent druk op ons uit, het Licht nooit.

Hoe hoger het bewuste zijn van de mensheid wordt hoe sterker het kwaad naar buiten wil treden.

We kunnen dit allemaal nu al merken, in onze eigen omgeving, in ons eigen leven. Als we goed kijken en voelen kunnen we hier helder in zien.

Maar wat is het kwaad, het wil slechts gehoord worden: hoe groter het Licht hoe harder het kwaad schreeuwt.

Het kwaad stelt niets voor en toch heeft het zijn doel. Het doel van de beslissing om ons zelf ín het Licht te zetten.

Hoe vervelend de omstandigheden ook kunnen zijn, het is slechts een leerproces.

Herken het hart en handel daarnaar en laten we elkaar niet in ellende meeslepen. Het lijkt gevaarlijk in sommige opzichten, maar het is te doen.

Wij mensen komen onze ervaringen uit eigen vrije wil tegen - om het Leven in al zijn finesses aan te gaan. Dit is wat wij wilden en wij gáán er voor. Nu meer dan in andere tijden.

Dit zekere weten over het Licht in ons zelf en in anderen kan bergen verzetten…

Juist nu.

Laten we met elkaar de beslissing nemen om ons bewust te zijn van ons eigen Licht en dáárin te staan. En hoe de omstandigheden ook zijn, het kwaad het kwaad te laten zijn.

Vertrouwen te hebben in het Licht, alles te accepteren wat dááruit voortkomt en ons niet gek te laten maken door anderen die ons mee wensen te sleuren de diepte in.

Dan zijn we in staat om ons Licht aan het kwaad te geven – het kwaad mag er immers ook mee doen wat het wil…

Namasté,
Yvonne Hagenaar-Ratelband

copyright Yvonne Hagenaar 2006