Lastig lijkt het leven

Lastig lijkt het leven...

Toch is de weg naar een liefdevol leven eenvoudig.

Wat je simpelweg hoeft te doen is de anderen gewoon in liefde bekijken.

De anderen te laten. Hen laten in jezelf. Daar over nadenken.

Ze mogen doen wat ze willen. Of jij dat nou wel of niet leuk vindt.

Dat mogen ze zelf bepalen.

Ook al heb jij het daar moeilijk mee.

Als je dat in jezelf kunt scheiden dan heb je een belangrijk moment bereikt.

Zij mogen gewoon doen wat ze zelf willen. Dat is hun eigen verantwoording. Dat zij er anders mee omgaan dan wat jij wilt is niet aan jou.

Het is jouw verwachtingspatroon dat te hoog gespannen is.

Laat dat los.

Je hebt niets aan een verwachtingspatroon.

Denk daar over na.

Steeds maar weer.

Verwachtingspatronen maken je tot slachtoffer.

Daar kunnen anderen niets aan doen.

Laat die verwachtingspatronen los en bedenk dat ze jou tot slachtoffer maken. Dat laat je toch niet toe??? Jij bent sterker dan die verwachtingspatronen.

Voel de Liefde in jezelf en bepaal dat jij er mag zijn, en dat jij zelf gekozen hebt voor dit leven. En dat je juist dankbaar bent voor de gelegenheid die die problemen scheppen om je tot een groter mens te maken.

Anders had je nooit geweten dat je jezelf tot slachtoffer maakte... wie had je dat anders duidelijk gemaakt. Niemand anders dan de mensen waar je het moeilijk mee hebt - juist ja, juist op die manier zoals zij dat deden. En dat mogen ze.

Kijk goed waar je wel en waar je niet op reageert. Let op de schijnliefde in woorden - daar leer je van. Want het gewone dagelijkse leven is niet anders. En besluit je daar niet mee ' in' te laten, met andere woorden: let op waar je jouw Energie aan geeft.

Namasté,
Yvonne Hagenaar-Ratelband

copyright Yvonne Hagenaar 2006