Het Licht en de duisternis

Er staat bij Spreuken 11 vers 27:
Wie het goede nastreeft, staat bij God in de gunst, wie het kwade najaagt, valt er aan ten prooi.

Het komt voor in ons leven dat we met het geweld, met het kwaad in aanraking komen.

We dienen altijd alert te zijn op het kwaad. Toch wil het kwaad niet anders dan de plek van het goede innemen, het bezit van het goede innemen, en zonder enige moeite te doen - het bewustzijn van het goede in te nemen.

Het kwaad vertrouwt niet op het Licht, op God, maar op zijn rijkdom, op zijn woede.

En dan citeer ik ook graag een volgend vers te lezen in Spreuken 11 vers 28:
Wie op zijn rijkdom vertrouwt, is als een dor vallend blad, wie op God vertrouwt, is als fris uitschietend loof.

Waarom kom ik hierop.

Allereerst als ik ergens over nadenk en ik zou daar graag een gevolg aan zien, een hoger inzicht daarin willen ontvangen, dan kan ik ook stil in mijzelf luisteren, maar een andere wijze is ook de Bijbel pakken en daar ‘per toeval’ en toeval bestaat niet, op die bladzijde, bij dát hoofdstuk en bij dat vers, dat gedeelte mijn vinger te leggen, zonder te kijken uiteraard.

En zie het antwoord is er altijd.

De gedachten die mij verder brengen naar een dieper inzicht, naar een bevestiging ook wellicht.

Een troost soms.

Het is als een aan-reiking vanuit het Universum. En natuurlijk is het altijd een aan-reiking En steeds weer brengt het mij in mijzelf daar ik mijn Liefde voor alles zie, en ook de samenhang van de dingen. En het gevoel dat in alles Liefde is, soms verscholen, soms daadwerkelijk, maar altijd als een vloeiende vorm van leven.

Alles is vloeibaar. Liefde is vloeibaar.

En het is te zien op een bepaald moment in je bewustzijn.

Alles loopt zoals het lopen moet.

Alles werkt mee en ook al zijn er omstandigheden, mensen die met na-ijver, afgunst of welke vorm van jaloezie ook kijken naar de wijze waarop ik, wij. ons leven leven, het is niet erg, zorgen maak ik mij er niet om, alles werkt mee en alles valt mij toe.

Anders is het wanneer mensen per se het bewuste zijn, het bewustzijn, willen hebben zonder daar enige moeite voor hoeven te doen. Die mensen zitten vaak in een proces van denken waaruit ze sneller uit wensen te komen. En dat is goed.

Maar waar de kneep zit is het feit dat ze dat niet zelf wensen te doen: anderen moeten dat voor hen oplossen. Zelf willen ze geen enkele moeite doen, ze hebben het immers al moeilijk genoeg in hun leven, en met hun leven, de wijze waarop ze leven, dus het is toch logisch, volgens deze redenering dat ze nu eens anderen vragen om de boel voor hen op te lossen.

Maar luisteren deze mensen echt? Altijd is een ‘ja maar’ te horen, altijd zijn er verwijten en het volslagen belachelijk maken van het goddelijke, van het Licht.

Anderen zijn voor deze mensen altijd de schuldigen, en anderen moeten naar hun manier van denken luisteren. Hebben ze niet altijd de wijsheid in pacht? Hebben ze niet alle centjes van de wereld? Nou dan, dan hebben ze toch gelijk. En ja, van mij krijgen ze alle gelijk van de wereld. Het heeft geen zin om met argumenten te komen – het is, en ook dat staat ergens in de Bijbel: als paarlen voor de zwijnen.

Deze mensen lachen erom als er gezegd wordt dat je je naar het Licht kunt keren, dat je je zorgen in het Licht kunt leggen, dat je er van overtuigd bent dat het Goddelijk in jouw leven het belangrijkste is. Dat wat er ook gebeurt je de absolute zekerheid hebt dat het Licht, dat het goddelijke je altijd maar ook altijd bij zal staan, dat je het Zelf Bent. Zij hebben deze ervaringen helaas niet en vertrouwen dus op hun geld, op hun ego, op hun arrogantie. Wat jammer.

En het is slechts een keuze. Meer niet. Ook voor hen geldt het Licht, ook voor hen is het er. Ze hoeven zich er slechts naar te richten.

Heb je het er moeilijk mee met wat ik zeg?
Nou dan heb ik nog een mooie spreuk voor je, ook uit de Bijbel: Spreuken 12 vers 1:
Wie een vermaning aanvaardt, wil iets leren, maar wie elke terechtwijzing haat, is dom.

Tja.

Het kwaad, maar ook het lijden van de mensheid heeft mij altijd diep gegrepen, en ik kon niet anders dan er veel en diep over na te denken. Het is zo’n stuk van ons leven hier op aarde. We hebben er allemaal mee te maken, ook al door dat er kranten gelezen worden, tv gekeken wordt, we het om ons heen zien. En soms doordat we zijn wie we zijn.

Maar het gaat er om hoe je er mee omgaat.

Laat je je er weer net zoals bij andere emotionele dingen door beïnvloeden of blijf je bij jezelf. Simpelweg door het kwaad het kwaad te laten zijn en het ook te gúnnen. Een ander mag doen wat hij wil doen, daar is absoluut niets op tegen. Zelfs geweld of wat er mee te maken heeft.

Alleen, wanneer jij totaal in je zelf staat, je binnenste Zelf TOTAAL gericht hebt naar het Licht, zonder enige aarzeling, zonder enige twijfel en zonder enige zorg over de gevolgen over het kwaad, zonder enige vorm van wraak, en weet je je IN HET LICHT, weet jij je de goddelijke mens, de menselijk god - dan kan het kwaad absoluut niet bij je komen.

Je bent beschermd, je Bént het Licht. Je kunt álles aan. Niets kan jou vernietigen.

En kijk met mededogen naar het kwaad: het kan niet anders, het weet niet beter, het is volkomen onwetend van de Liefde die ook in hem zit, van de Liefde die hierop Aarde alléén maar aanwezig is.

Want het kwaad stelt op zich helemaal niets voor. Het is slechts een klein stipje, maar het kan geweldig schreeuwen en anderen die minder sterk zijn, omverwerpen.

Adem je eigen denken hierover in, je eigen zorgen wellicht en je kunt het beter aan.

De meesten van ons zitten nog diep in het proces om de beslissing te nemen het kwaad los te laten, om er over na te denken dat zij bepalen hoe er mee om te gaan.

Dat is op zichzelf al een bevrijdende gedachte.

De gedachte dat je het kwaad ziet, maar dat je je daardoor niet mee laat slepen. Dat je besluit om het kwaad het kwaad te laten zijn.

Dat je besluit om naar je eigen angsten te kijken. Los van het kwaad dat dáár staat.
Je eigen angsten, je eigen woede.

Je bent je op een bepaald moment bewust van het feit dat je niets met je woede kunt. Het verlamt je, het laat je niet rustig nadenken. Dat is precies wat het kwaad wil, en je laat je zelf daarin meeslepen. Dát doe je zelf. Je doet dat zelf.

Kun je het nu zien? Zie je hoe het werkt?

Kijk nu nog eens naar je eigen woede over een bepaalde gebeurtenis in je leven. Je bent er nog niet los van en iedere keer als je er over nadenkt voel je weer de woede omhoog schieten.

Zie je dat jij bepaalt of je je kwaad laat maken?

Niet door de gebeurtenis meer.
De gebeurtenis is niet meer terug te halen uit het verleden.

Stel je voor dat om jou ter wille te zijn alle mensen weer terug moeten op deze aarde om alles opnieuw te beleven en dan zoals jij dat zou willen zodat jij niet meer kwaad zou zijn, woest zou zijn of verdrietig of angstig zou zijn. Stel je voor – is dat wat je wilt?

Nou neen, dat kan ook niet, en dat weet je ook zelf wel heel goed.

Dus nu een oplossing voor je eigen woede, voor je eigen angsten voor je eigen kwaad.

Iedere keer bepaal jij of je dit voelt en niemand anders. Ben jij Meester over jezelf, of de gebeurtenis uit het verleden? Kun je daar een eerlijk antwoord op geven?

Bepaal jij of laat je je bepalen?

En dan zeg ik je nog iets: God, het Licht, legt die moeilijkheden op je weg om jou tot een dieper inzicht te brengen.

Dat kan natuurlijk nooit als je vast blijft houden aan de aarde, als je vast blijft houden aan de emotie van de gebeurtenis.

Dat weet je nu inmiddels, en kun je, ben je in staat om die gedachte los te laten?

Dan komt nu de volgende gedachte waar je over na zou kunnen denken: Alles heeft een doel, alleen jij kunt nu nog niet overzien wat dat diepere doel is.

Kun je dat accepteren? Kun je dat aanvaarden?

Kun je zo’n vertrouwen hebben in het Licht dat het jou zegt dat er een Hoger Doel is in jouw leven? Dat die bepaalde gebeurtenissen een Hoger Doel dienen? En dat alles in het Universum Liefde is. Kun je daarop vertrouwen?

Of val je weer terug op je ego en je eigen angsten?

Kijk, je kunt zelf de beslissing maken om op het Licht te vertrouwen, op God te vertrouwen. Dat speelt zich af in jouw hoofd. Jij bent de enige hier op deze wereld die daar Meester over is. Niemand anders. Ook God niet. Jij bepaalt.

Dus jij kunt ook bepalen hoe je er over nadenkt. Kun je het Goddelijke volgen? Het goddelijke dat je immers ook zelf bent. En alle verdrietige dingen, en angsten en het kwaad en weet ik al wat meer, loslaten? Accepteren dat je dat eens had en vervolgens los te laten.

Natuurlijk, hoor ik je zeggen, dat is gemakkelijk gezegd, maar kijk eens naar mij, ik heb het heel verschrikkelijk moeilijk. Nou, dan kan ik je zeggen dat ik daar ook doorheen gegaan ben. Niets is ook mij bespaard in mijn leven, in mijn evolutie en toch heb ik de keuze gemaakt: dat is de Kracht die ik op dat moment nam om in de Energie te komen die Liefde heet, die Licht heet, en daar mij zelf in te voelen en te zien hoe alles om mij heen veranderde. Dus ja, ik weet wel degelijk waar je het over hebt, als je zegt dat je zwaar in de problemen zit, dat je verdriet hebt. Maar het kan ook anders, en ik gaf je het al duidelijk aan.

Het geheim van het leven is zo eenvoudig, het is niet moeilijk, het is door het goddelijke zo eenvoudig voor ons neergelegd dat we niet in staat zijn om het te zien. We zijn maar bezig met onze emoties en gaan voorbij aan de rust aan de Goddelijke Energie en aan het Licht.

Juist nu in deze tijd, waarop de mensheid wakker wordt, waar de mensheid, ook door de tv, internet in aanraking kan komen met verlichte gedachten. Juist nu, je hoort het om je heen, spring in dat diepe weet dat dat de enige Waarheid in je leven is. Weet je gesterkt door je eigen innerlijk dat dit simpelweg herkent. Het is een her-innering vanuit je zelf.

Overal hoor je dezelfde woorden. Het kan ook niet anders. Wij, lichtwerkers, zijn allen verbonden met dezelfde Energie. Zie hoe je zelf in staat bent om het roer om te gooien.

Heb je het moeilijk met anderen, het zij zo.

Accepteer de ander zoals hij is, daar zit jouw kracht.
Dat is de acceptatie van de ander.
Vergeef de ander. Vergeef je zelf. Daar zit jouw kracht.

Die ander weet niet beter, en als hij wel beter weet, dan is het zijn verantwoording.

Zeg tegen zo’n mens die tégen jou is: Doe, Doe wat je wilt in je leven, doe wat je wilt doen.

Bedenk dat er mensen zijn die een pure beslissing hebben genomen om in dit leven in dienst te staan van het kwaad. Maar láát ook hen, laten ze doen wat ze willen doen. Daar ligt ook absoluut hun eigen verantwoording. Ook zij dienen verantwoording aan zichzelf, eens, af te leggen. Ook eens zullen zij hun eigen (hemelse) rechter tegen komen, en geloof me daar zijn ze zo ontzettend bang voor en juist die angst schreeuwen ze uit en wensen daarin anderen mee te slepen.

Maar laat hen, en zeg hen doe, doe wat je moet doen.

Ook al zou dat vervelende consequenties voor jou zijn. Maar wees daar niet bang voor.
Als jij de beslissing hebt genomen in in het Licht te staan dan hélpt het Licht jou ook.

Want de consequenties van het kwaad stellen niets voor als jij je in het Licht weet. En het is eigenlijk maar een zielig hoopje mens dat wanhopig in het Licht van jou wil staan.

Zie dat voor ogen en laat je niet meer gek maken.

Dat is de weg naar je eigen Vrijheid. Jouw eigen vrijheid. Dat laat je je niet meer beïnvloeden door de ander. Je bent Vrij.

De ander kán jou niet meer beïnvloeden. En juist omdat jij vrij bent, en je je niet meer laat beïnvloeden door anderen en jij jezelf bent, kun je ook daadwerkelijk de ander helpen. Die ander dus, die het kwade aanhangt. Die ander dus, die jou angstig laat zijn. Die ander dus die invloed op jou wenst uit te oefenen.

Zie je hoe eenvoudig het allemaal is?

Dan zie je wérkelijk hoe de ander is. Het is in feite een zielig hoopje mens dat wanhopig zijn weg naar het Licht wil vinden. Het kan niet op die wrede wijze en dat weet jij nu. Maar hij zal alles in het werk stellen om bij dat Licht te komen zonder daar zelf daadwerkelijk aan te werken in zichzelf. Dat acht hij beneden zijn waardigheid. Maar ook voor deze mens komt een moment van bezinning en ook voor deze mens is uiteindelijk ook het Licht.

En ja, het Licht is geduldig en wacht rustig af totdat ook deze mens naar het Licht toe komt.

En dat allemaal met jouw manier van leven. Jouw nieuwe manier van leven.

Want als jij bent wie jij werkelijk BENT kun je, ben je in staat om ook de ander door jouw manier van leven te helpen. Niet daadwerkelijk met jouw nieuw verkregen inzichten, maar op de wijze waarop jij je gedraagt. Jij staat sterk in jezelf en dat is te zien, dat is te voelen. Dat straal je uit. Dat kan alleen als jij je dat werkelijk bewust bent. Niemand kan jou dan meer omverwerpen.

En zo zie je dat er steeds meer en steeds meer mensen de keuze in zich zelf maken om de weg van het Licht, van de Liefde te volgen. Heb mededogen met alle mensen, weet dat niet iedereen de gelegenheid heeft gehad om van het Licht te horen. Laat mensen ook in hun eigen waarde om zélf uit te zoeken hoever hun bereikbaarheid in zichzelf is.

Soms kan dat teleurstellend weinig zijn, maar kan jij bepalen hoe ver die mens is? Kun jij voelen hoe wanhopig die mens is? De ander te laten is de beste wijze om de ander te láten veranderen.

En dat is wat wij mensen toch allemaal diep van binnen willen: de ander veranderen.

Ik ga er altijd vanuit dat het uit Liefde is.

Maar wat schieten we er mee op? Niets toch, alleen maar oorlogen.

Dus doe het op de wijze waarop het goddelijk ons als grootste voorbeeld dient:

Laat de ander, ook al gaat dat tegen alles in, laat de ander in vrijheid, dezelfde vrijheid van denken en doen die ook jij hebt, zijn leven leven. En dan pas kan de ander in Liefde terugkeren naar het goddelijke.

En in dat licht kan ik je wellicht een simpel inzicht meegeven.
Jullie horen mij veelal zeggen: wat je ergert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf.

Kijk goed naar de ander die jou kwaad berokkent: kijk goed naar wat die ander tegen jou zegt: als je je niet door je eigen emotie laat meeslepen en rustig in jezelf blijft staan ben je in staat om het grootse van de emotie van de ander te doorzien. Want het is altijd wat die mens over zichzelf zegt, hij heeft het over zijn eigen leven en helemaal niet over jouw leven, hij wil alleen maar zijn onvolkomenheid bij jou neerleggen. En kijk goed: het is precies dát waar die ander aan dient te werken. En wat hij op jouw bordje wil leggen. Het is van hem en hij schreeuwt het uit.

Het zijn wetten. Universele wetten. Dan ben je in staat om met mededogen naar die ander te kijken.

Maar let op: dit geldt ook voor jou. Kijk waar je niet mee om kunt gaan: wens je dat de ander te verwijten: Kijk goed: het is je eigen tekortkoming. En doe daar wat aan. Het is van jou en je schreeuwt het uit.

Het is zo vaak zo jammer, er had ook de weg van Liefde met een hoofdletter bewandeld kunnen worden. Dan zijn alle ellendige toestanden niet nodig – what a waste of time…

Maar zie het als een les, een Universele les om het juiste inzicht in je leven te verkrijgen.

Want laat ik je zeggen dat het kwaad niet bestaat. Het heeft geen enkel energie, heeft heeft geen enkele kracht. Het is niets, slechts een gedachte die verwijderd is van het Licht.

Want kijk, ga eens in een donkere kamer zitten en steek één kaars aan en zie de gehele kamer is verlicht. Terwijl het donkere duizenden malen groter leek dan het Licht. Met één simpele kaars, of ook wel een simpele lucifer is het kwaad verlicht. Als het kwaad, het donkere er niet zou zijn, hoe zou je dan weten dat er Licht IS?

Lieve mensen, bedankt voor het luisteren, misschien wil je het nog een keer besluiten, dat kan op het radio archief.

Een hele goede week en wees je bewust dat wat jij uitstraalt jij ook weer aantrekt…
Tot volgende week!

Wil je het doorgeven – doe het dan met bronvermelding.
Lezing 24, dd. 24 maart 2006 voor HYPERLINK "http://www.indigoradio.nl" www.indigoradio.nl

Yvonne Hagenaar-Ratelband
Lichtwerker
HYPERLINK "mailto:yvonnehagenaar@kpn-officedsl.nl" yvonnehagenaar@kpn-officedsl.nl

 

 

 

 

 

 

 

PAGE

PAGE 6