De Rode Zee van ons leven.De Rode Zee van ons leven?

Allemaal vinden we dat we het zo vreselijk moeilijk hebben gehad, moeilijker dan wie dan ook.

Ik, zo zegt men, ik heb het zo vreselijk moeilijk gehad, meer nog dan ieder ander en meer nog dan wat anderen in vele levens bij elkaar aan moeilijkheden hebben. Ik, zo hoor je vaak, heb het zo ontzettend moeilijk met anderen. Kan ik er wat aan doen? Gaat het daar niet om? Ik-heb-het-zo-ontzettend-moeilijk-met-anderen. Wiens probleem is dat, het jouwe toch?Tja.

Ieder ervaart zijn of haar moeilijkheden als ontzettend  ERG. En daar zijn we bijna allemaal gelijk in.

Bijna?

Ja bijna, want het hoeft niet zo te zijn dat je vast komt te zitten in je problemen.

Kun je het aan om je problemen als positief te zien?

Kun je het aan om te denken alleen al dat God die problemen in liefde op jouw weg legt?

Kun je het aan om NU te zeggen: goed ik stap nu in een ander moment en IK HEB EEN GELUKKIG BESTAAN. Dan h&Mac218;b je het ook, en je moeilijkheden? Wees er blij mee, kijk of je er de positiviteit in ziet en draai het om naar positiviteit, dan heb je de ervaring begrepen en je hebt de ervaring toegevoegd aan je ziel.Maar velen van ons hebben het nog zo vreselijk moeilijk, is er dan niet iets waar ik steeds naar kan kijken, een gedicht of zo, of een vers, of wat dan ook, iets waar ik me aan vast kan houden...Onderstaande woorden zijn reeds bij velen bekend, maar niet iedereen weet er van.

Mag ik het aan je doorgeven?Wanneer gij komt bij de

Rode Zee van uw leven

Wanneer er, wat gij ook doet, ten spijt,

geen uitweg en geen terugweg is,

Als er geen weg is dan RECHT VOORUIT,

Denk dan aan God met en rustig gemoed,

En duisternis en storm zullen verdwijnen

God doet de wind en de golven bedaren

God spreekt tot uw ziel: GA VOORT!

GA VOORT! GA VOORT! GA VOORT!Namast&Mac218;, wat betekent ik groet het Licht in u, er van uitgaande dat je weet dat je dat Licht in jezelf hebt,

Yvonne Hagenaar—

Copyright 2001