© Het copyright op alle verhalen op deze website berust bij de schrijvers. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de schrijver (gedeelten van) teksten van deze website te gebruiken.

Is jou ook wel eens iets bijzonders overkomen? Heb jij een spirituele ervaring gehad? Is er in jouw leven iets paranormaals gebeurd dat je nog jaren blijft heugen?

Met deze website wil ik laten zien dat wonderen eigenlijk heel 'gewoon' zijn: iedereen kan ze meemaken, zelfs als je er niet voor open staat. Wil jij me helpen deze gewone wonderen aan de wereld kenbaar te maken door jouw bijzondere verhaal te delen? Voorbeelden zijn:

  • een 'toevallige' samenloop van omstandigheden
  • een gebed dat werd verhoord
  • een boodschap van een overledene
  • een gewaarwording van éénheid met het Universum
  • dingen (vantevoren) horen, zien of voelen
  • verschijnselen
  • dromen of uittredingen
  • bijzondere genezingen
  • dingen die kinderen zeggen
  • enzovoort

Je verhaal mag zo lang of zo kort zijn als je zelf wilt. Wees niet bang voor gebrekkig of foutief taalgebruik: indien nodig verbeteren wij kleine foutjes. Het copyright op jouw verhaal blijft bij jouwzelf. Je kunt je verhaal ook anoniem insturen.

Ding mee naar een set van vier prachtige ansichtkaarten
Ieder jaar verloten wij een set ansichtkaarten t.w.v. EUR 3,99 onder de verhalen van die periode.

Wil je jouw verhaal met ons delen? Vul dan onderstaand formulier in en klik op 'verzend mijn verhaal'. Alvast heel erg bedankt!

Namasté,

Edith Hagenaar
P.S. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen verhalen te weigeren, in te korten of grammaticaal te redigeren.

Stuur hier jouw verhaal in:

powered by Typeform