Wahm succesverhalen

Anoniem, advocaat:
"
Ik kreeg van mijn voormalige baas de goede raad mee
om een eigen kantoor op te starten van thuis uit.
"

Advocate die vanuit huis haar praktijk startte:
"
Mijn succes ligt in het feit dat ik de drempel
[om naar een advokaat te stappen] heb verlaagd.
"

"Ik heb de stap naar het volledig zelfstandig thuiswerken nooit als eng ervaren, het was eerder een noodzakelijk gevolg van mijn eertijdse beslissingen.

Als ik nu bekijk wat ik de voorbije vijf jaren heb geïnvesteerd, dan is dit wel behoorlijk wat. Ik heb namelijk een eigen kantoor aan de woning gebouwd en ingericht, maar ik heb dit nooit ervaren als veel. Ik ben begonnen in het kleinste kamertje van het huis, heb wat ik verdiende opnieuw geïnvesteerd en zo heb je na enkele jaren tijd al één en ander gerealiseerd.

Steun
Belangrijk punt daarbij is wel dat ik de volledige steun heb gekregen van mijn partner, die er geen enkel probleem mee had dat ik de eerste jaren geen inkomen binnenbracht, zodat ik de mogelijkheid had om alles te investeren.

Onder het gezegde "dienst wederom dienst" heb ik wat later hetzelfde gegund aan mijn echtgenoot en heeft hij eveneens een zaak kunnen opstarten zonder zich geremd te voelen door de druk van een onderhoudsplicht."

Moed
"Ik heb als student heel wat weekend- en vakantiewerk gedaan in allerhande baantjes, zoals horeca, poetsen, administratie, enz. Als ik dan tegen mijn ouders klaagde dat het toch niet mogelijk was dat mensen dit voor de rest van hun leven moesten doen, kwam altijd de reactie dat ik dan maar beter goed kon studeren. En dat heb ik gedaan. Aan de Rijksuniversiteit van Gent behaalde ik mijn diploma in de Rechten, waarna ik ging stage lopen bij Advocatenkantoor Desmedt, waar ik voornamelijk handelsrecht heb gepraktiseerd.

Na enkele jaren wonen in een stad, zag mijn echtgenoot het niet meer zitten en hebben wij zijn voormalige ouderlijke woning aangekocht. Ik ben mijn man gevolgd naar het platteland en kreeg op de dag van mijn vertrek van mijn patroon (de grote baas van de associatie waarin ik werkte) de goede raad mee om een eigen kantoor op te starten van thuis uit. Ik raapte mijn moed bij elkaar en begon klanten te ontvangen in het kleinste kamertje van het huis."

 

Geen grote blunders
Mijn taak bestaat voornamelijk uit het houden van consultaties (besprekingen met de cliënt), het verwerken van de gegevens (dagvaardingen, verzoekschriften, etc. maken) en het pleiten van de dossiers op een rechtbank of een andere gerechtelijke of buitengerechtelijke instantie.

Ik wil via dit werk mensen verder helpen. Ik heb bijvoorbeeld vastgesteld dat kleine bedrijven en particulieren geen grote budgetten beschikbaar hebben voor juridische zaken. Dit speelt in hun nadeel daar ze dikwijls veel te laat contact opnemen met een specialist terzake. Het kwaad is dan veelal al geschied en het wordt bijzonder moeilijk voor ons om een probleem op te lossen. In die zin hebben wij ervoor geopteerd om een aantal basisstukken en een eerste advies gratis ter beschikking te stellen, in de hoop dat mensen er gebruik van gaan maken en op die manier geen grote blunders meer gaan maken."

Gewone mensen
"Mijn succes ligt in het feit dat ik de drempel heb verlaagd. Zo is bijvoorbeeld het eerste half uur consultatie bij ons gratis. Dit betekent dat iemand die niet goed weet wat aan te vangen met een probleem bij ons een afspraak kan maken waarbij wij hem onmiddellijk kunnen verduidelijken of er een juridische procedure kan worden gevoerd of dat de betrokkene zich beter kan wenden tot een notaris, boekhouder, of andere instantie. De mensen kunnen dan een weloverwogen keuze maken (procederen of niet procederen) zonder dat dit hun geld gekost heeft. Een ander voorbeeld is het feit dat wij een aantal gratis online tools ter beschikking hebben gesteld.

Tot slot heb ik in een klein dorpje als waar ik woon ook het voordeel dat de mensen hebben gezien wat we er allemaal voor over hebben gehad en dat we maar gewone mensen zijn net zoals zij. Ze hebben gezien dat we na onze dagtaak nog een kantoor hebben gebouwd (en daarmee bedoel ik letterlijk dat we elke avond, zaterdag en zondag zelf gemetselt, gegraven, en zoveel meer gedaan hebben), dat we ook naar de bakker, beenhouwer, etc. moeten, dat we al eens ramen wassen, enzovoort."

 

De Wahmsite heeft vooral mijn positivisme heraangewakkerd. Ik ben vertrokken uit de positie van zelfstandige vrouw naar zelfstandige moeder en die combinatie met een kind erbij was voor mij bijzonder moeilijk.

Ik dacht dit nooit te overwinnen en de site heeft mij getoond dat het best wel mogelijk is en anderen er zelfs in slagen om dit met meer dan één kind te combineren. Wie weet wat de toekomst nog brengt...

"In theorie werk in ongeveer 40 uren per week, maar dit kan variëren is het een week minder druk, dan werk ik minder, is het drukker dan werk ik meer.

Ik kan zeer moeilijk werken met mijn dochter, maar dit ligt volgens mij
voornamelijk aan haar jonge leeftijd. Zij is bijna 3 jaar en heeft nog
moeite om zich langer dan 10 minuten bezig te houden. Ik veronderstel dat dit in de toekomst zal verbeteren en dat ik dan ook de woensdagnamiddag, vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag zal kunnen werken.

Zij gaat wel al naar school, zodat ik dagelijks behalve op woensdag van 8u30 tot 15u10 geen oppas hoef, daarna gaat zij naar de opvang op school tot 17u. 's Woensdag ga ik ze 's middags halen, voorlopig geniet ze dan eerst van een gezellige lunch samen (met op haar verzoek vaak pannenkoeken op het menu) en daarna een dutje (ik kan dan ook nog even werken), om 19u gaat ze slapen waarna ik opnieuw naar het kantoor ga.

Maandag en dinsdagavond zorgt mijn echtgenoot altijd dat hij 's avonds aanwezig is en kan ik eventueel gewoon doorwerken. Woensdag en donderdag zijn mijn verantwoordelijkheid. Dit betekent dat als ik toch een belangrijke vergadering heb om 17u waar ik niet onderuit kan, dat ik de nodige regelingen tref om een oppas te vinden. Wij doen daarbij vaak beroep op oma en de buurvrouw. De vrijdagavond mag niemand werken en eten we gezellig frietjes of een andere lekkernij met het gezin.

's Zaterdags is mijn huishouddag, dan maakt onze dochter samen met mij het eten klaar, dat vervolgens wordt ingevroren, zodat wij in de week enkel dienen op te warmen. Zo maken wij samen om in te vriezen, puree, allerlei stamppotten, verschillende pastasauzen, een gebraad met één of andere saus, soep, enz. Ons dochtertje is daarbij verantwoordelijk voor het wassen van de groeten, met als gevolg dat ze nu tegen iedereen rondbazuint dat groentjes 'vies' zijn.

's Zondags is familiedag, dan worden er verse broodjes of pannenkoeken gebakken, gaan we naar buiten als het weer het toelaat, of spelen we gezellig in de leefruimte."

Reddende engel
"Zoals hierboven reeds uiteengezet, ben ik zaterdags vaak bezig met het huishouden. Ik gun mij dan wel het voordeel om me te bekommeren over die zaken die ik leuk vind om te doen. Koken is één van mijn hobby's, met als gevolg dat ik zaterdags veel tijd doorbreng in de keuken. Als je daarbij geholpen wordt door een driejarige dan kan het er al eens verschrikkelijk gaan uitzien. Het poetsen van de keuken achteraf is dan ook absoluut noodzakelijk.

Voor het overige draai ik hier en daar tussendoor een wasmachine en een droogkast of voer ik het strijkgoed bij mijn schoonmoeder, die ook instaat voor alle verstelwerk enzo.

Tot slot wordt ik 2 halve dagen per week geholpen door onze
huishoudster. Dit betekent dat zij zorgt dat alles netjes gepoetst is, dat
de wasmand niet uitpuilt, het achtergebleven strijkgoed wordt gestreken, het eten wordt klaargezet als het heel druk is, enzovoort. Zij is eigenlijk onze reddende engel. Spijtig genoeg is zij momenteel op bevallingsrust na de geboorte van haar derde kindje en missen wij haar verschrikkelijk.

Dit is misschien ook een tip voor mensen die van thuis willen werken, zorg dat je een goede hulp in het huishouden vindt."

"Ik heb spijt dat ik in het begin niet durfde te dromen. Daarmee bedoel ik dat ik niet ver genoeg vooruit heb gedacht en vandaag geconfronteerd wordt met het resultaat van een beperkte keuze uit het verleden. Ik zou iedereen aanraden om eerst en vooral te durven dromen!"

Kalender van papa
"Op kantoor zelf kan onze dochter nog niet echt helpen, alhoewel ze het wel fijn vind om de brieven op de postbus te doen. Misschien dat ze in de toekomst de brieven kan plooien en de enveloppen kan maken, wie weet ... in ieder geval bazuint ze nu al overal rond dat ze later bij mama op de bureau gaat werken.

Er is nooit iets echt misgegaan door haar. Het enige wat er ooit gebeurd is, is dat ze heel vlijtig aan het verven was en achteraf bleek dat ze naast haar blaadjes ook de kalender van papa had geverfd."

Wat zie je als nadelen van thuiswerken?
"Soms is het moeilijk om een goed werkritme te houden. Zeker als je alleen werkt dwalen je gedachten wel eens af, mis je een goed gesprek met een collega, lonkt de snoepkast en lijkt het huishoudelijk werk belangrijker dan die ene vervelende klant... discipline, discipline en nog eens discipline is dan het sleutelwoord."

En de voordelen?
"Ik zou nooit meer voor een baas kunnen werken, de vrijheid die ik vandaag heb, wil ik nooit meer opgeven. Ik kan inderdaad 's morgens een wasmachine draaien en een uur later de was ophangen, of mijn dochter onmiddellijk gaan
afhalen als de school belt dat ze ziek is, de oven om 16u30 aanzetten om stipt om 17u30 een lekkere ovenschotel op te dienen, enz. Ik leef mijn leven en niet dat van één of andere baas.

Ik heb het ook aangeraden aan mijn echtgenoot, die twee jaar geleden ook een eigen bedrijf is opgestart. Hij is wel meer buitenshuis dan ik, maar als puntje bij paaltje komt, staan wij met twee paraat voor ons gezin.

Wij helpen elkaar waar nodig. Heeft hij een wanbetaler, dan zal ik de administratie daarvoor verzorgen, ik had nood aan een kantoor en hij heeft dat voor mij afgewerkt, dit was zelfs zijn
eerste project dat hij gebruikt heeft om aan de potentiële klanten te tonen wat hij kon .

Gelijkwaardig
Wij hebben beiden gelijkwaardige inkomens. Op papier hebben wij het inkomen van een modaal gezin, maar je mag niet vergeten dat een modaal gezin daar nog tal van kosten van dient te vergoeden, die bij ons al door de zaak worden betaald. Zoals bijvoorbeeld auto's, brandstof, telefoon, fax, internet, PC's, water, gas, electriciteit, hypothecaire lening, enzovoort.

Wat we met andere woorden beschikbaar hebben, is in vergelijking met een modaal gezin beduidend hoger."

 

"Mijn werkplek is nieuw aangebouwd aan onze bestaande woning. Wij hadden een kleine woning en hebben die stelselmatig aan onze noden aangepast. Eerst hebben wij een kantoor bijgebouwd met een wachtplaats, ontvangstruimte, werkruimte en toilet en vervolgens hebben wij een verdieping op onze woning geplaatst zodat wij meer privéruimte kregen en ook een grotere ruimte voor het archief (ik moet alle documenten immers 10 jaar bewaren).

Warme kleuren
De zuivere werkruimte bestaat uit een kamer met daarin enkele archiefkasten en twee burelen. De ontvangstruimte heeft een ontvangsttafel en nog een werkruimte. Wij hebben bewust gekozen voor warme kleuren in de werkruimte en een gezellige inrichting. Typerend voor ons is ook dat eerst onze werkruimte werd ingericht en pas later onze leefruimte. Wij vonden het belangrijk om eerst die ruimte in te richten waar we het meeste tijd in doorbrengen."

Tip van deze advocate:
"Maak drie soorten tijden: werktijd, voorbereidingstijd en ontspanningstijd.

Werktijd is tijd waarbinnen je heel belangrijke taken vervult, zorg altijd dat je tijdens werktijd geen kinderen om je heen hebt, zodat je je ten volle kan concentreren en de job in een zo kort mogelijke tijd kan worden geklaard.

Voorbereidingstijd is tijd waarin je voorbereidingen treft voor zaken die je tijdens je werktijd moet doen, in mijn geval bijvoorbeeld het doornemen van de besluiten van de tegenpartij, opzoeken van tegenargumenten, enz. dit is minder arbeidsintensief en kan in aanwezigheid van je kinderen, wiens vragen zelfs een welkome afwisseling kunnen zijn, of waarbij een bezoek aan de bank op het park, zelfs motiverend kan werken.

Ontspanningstijd: het woord zegt het zelf, is pure ontspanning. Dit kan zowel met je kinderen, het ganse gezin of zelfs een verdiende bodymassage voor jou alleen zijn."

 

 

 

lees meer succesverhalenterug naar boven


TERUG © Copyright 1996 - 2010 Edith Hagenaar (alles op deze site tenzij anders vermeld) HOME

"Als ik het even niet meer zie zitten, dan pak ik dit boek en lees een paar hoofdstukken. En dan weet ik weer waarom ik thuis werk en ga weer vrolijk verder." -Marjan Bakker, Zaandam

Klik hier om direct te bestellen.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

"Zo goed voor je zelfvertrouwen, je krijgt er echt zin in om de schouders er onder te zetten en een andere koers te gaan varen. Een oppepper! Een echte eye-opener! En goedkoop! En kompleet!" -Rachel Kruk, Oosterend

wij kunnen je niet aan thuiswerk helpen - wij kunnen je wel inspireren
wij kunnen geen individuele vragen beantwoorden
wij hebben geen lijst met thuiswerkbedrijven - die bestaat niet